Czysta/ Clean

fine ballpoint pen on paper (100 cm x 70 cm), 2015

"Jak lilia pośród cierni, tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt."/ "As a lily among the thistles, so is my beloved among girls."

    favorite